ติดต่อเรา

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

(01) 234 567 890

แฟกซ์

(01) 234 567 890

อีเมล

metropolis@hotel.com.au